ייצור

מערכת ה ERP של QAD מיועדת לפשט את תחום ניהול רצפת ייצור
ולחזק את יעילות משאבי הייצור והתפעול מבפנים ומבחוץ לארגון.

מודול הייצור של QAD מהווה את הליבה של מערכת ה ERP של QAD. 
מודול הייצור של QAD הינו עמוד השדרה בתכנון הייצור, תזמון, ניהול עלויות, ניהול חומר,
ניהול רצפת ייצור ודוחות מגוונים בסביבות ייצור שונות כדוגמת:

 • Kanban
 • Flow
 • Repetitive
 • Batch/Formula Process and co-products/by-products 

מודול ניהול רצפת ייצור של מערכת QAD הינו לב המערכת והוא כולל את המרכיבים הבאים:

ניהול נתוני מוצר:

שמירת תכניות פיתוח עדכניות של המוצר על מנת לעמוד במטרות הייצור ולמקסם רווח ויעילות של הייצור.

 • עצי מוצר
 • ניתובים ומרכזי עבודה
 • נוסחה/תהליך
 • מוצרים קונפיגורטיביים
 • ניהול עלויות
 • ניהול שינוי הנדסי – PCC – Product Change Control

תכנון רצפת ייצור:

תיאום פעילויות וחלוקת משאבים בייצור תוך כדי מתן גישה מרכזית לנתוני ביצועים ולנתונים תכנוניים.

 • תכנון פס ייצור
 • תחזיות – Forecast
 • ניהול תכנית אב
 • תכנון משאבים
 • MRP
 • תכנון קיבולת הייצור

ביצוע רצפת ייצור:

 • בקרת מלאי
 • ספירות מלאי
 • פקודות עבודה
 • ייצור מחזורי
 • בקרת איכות
 • בקרת רצפת ייצור

יכולות מתקדמות נוספות המאפשרות תמיכה בתורות ניהול רצפת ייצור מתקדמות:

 • יצור רזה – Lean Manufacturing
 • Just In Time
 • תזמון היצור – QPS – QAD Production Scheduler
 • Pro/PLUS
 • ניהול התפעול – Freedom
 • איסוף נתונים אוטומטי – Radlev
 • איסוף נתונים אוטומטי – Eagle
 • תאימות וניהול איכות – Pilgrim