מרכז בקרה חכם

ביצוע עבודה בקנה מידה רחב היקף עם סיכון תפעולי מופחת

הצג את האסטרטגיה העסקית עם עקביות וסיכון תפעולי מופחת על ידי הגדרת פרויקטים חדשים באופן אוטומטי.

  • שלב שיטות עבודה מומלצות ארגוניות לביצוע עבודה (Best Practice), דיווח וניהול סיכונים כרכיבים סטנדרטיים בכל פרויקט חדש
  • הגב במהירות לתנאים משתנים באמצעות עדכונים גלובליים
  • התחבר בקלות לכלי BI של צד שלישי כמו Tableau כדי לבצע ניתוח רב עוצמה של ה Portfolio העסקי.
  • לא עוד דוחו"ת ידניים אלא KPIs המוצגים בצורה של Dashboard
  • מרכז הבקרה החכם של Smartsheet הוא רכיב זמין המתווסף ללקוחות עם תוכניות עסקיות וארגוניות