Alteryx Analytics Gallery

שתפו אפליקציות אנליטיות

אפליקציות אנליטיות תפורות על פי מידה

ארגונים מסתכלים יותר ויותר לבינה עסקית ואנליזות בענן בכדי לשפר גמישות, לחסוך עלויות, ולפרוס בארגון מהר יותר.
עד עכשיו הם היו חייבים לבחור בין כלים ידידותיים אבל מוגבלים ביכולות שלהם לכלים מורכבים ויקרים של חברות Legacy.

Alteryx Analytics Gallery מייצגת שינוי מהפכני בדרך שבה אנליסטים יכולים לייצר ולהטמיע אפליקציות אנליטיות.
ע"י  מינוף הכוח של הענן עבור משתמש הקצה בצורה יעילה ויצרנית תוכלו לשתף ולעדכן אפליקציות אנליטיות בלי שום עזרה מאנליסטים אחרים או Data Scientist.

שתף אפליקציות אנליטיות

 • שתפו פעולה עם אנליסטים אחרים.
 • שמרו תהליכי עבודה ב Repository מרכזי עם שליטה בגרסאות על מנת לאפשר שיתוף פעולה אפקטיבי בין אנליסטים.
 • הנגישו אפליקציות תפורות על פי מידה למקבלי החלטות עסקיות.
 • פרסמו ושתפו את הנתונים, המקרו, ותהליכי העבודה שיצרתם בסטודיו הפרטי שלכם והנגישו מידע רב ערך זה לרוחב הארגון.
 • שלטו בהרשאות בקלות.
 • העניקו או בטלו גישה לאפליקציות או המקרו שיצרתם בקלות.

אפליקציות אנליטיות תפורות על פי מידה

Alteryx Analytics Gallery מאפשר לכל אחד בכל מקום בארגון לשתף אפליקציות אנליטיות פרי יצירתכם בכל זמן. תוכלו לפשט ולהאיץ איך כל אחד בארגון שלכם כולל שותפים, לקוחות וספקים צורכים אנליטיקות חזקות תוך שיפור הגמישות של החברה ותהליכי קבלת ההחלטות.

 • גלו אפליקציות יעילות שנוצרו ע"י משתמשים אחרים.
 • גלשו במגוון הרחב של אפליקציות הזמינות לכם ב Alteryx Public Gallery,
  כדי לראות איך אפליקציות אנליטיות יוכלו לעבוד עבור העסק שלכם.
 • הריצו אפליקציות שנוצרו ע"י אחרים בחברה.
 • דפדפו דרך מבחר של אפליקציות אנליטיות כדי למצוא תובנה שמתאימה לכם.
 • השתמשו באנליטיקות מתקדמות באותה קלות שבה אתם מוצאים אפליקציות לסמארטפון שלכם.