The Best QMS Software

לקוחות מרוצים
תחומים שונים
התקנות מוצלחות

מהי מערכת QMS ומדוע היא כ"כ חשובה לארגונך:

מערכת ניהול איכות (QMS) היא אוסף תהליכים עסקיים ואירועים שמטרתם שיפור מתמיד של איכות על מנת להבטיח עמידה בדרישות וציפיות הלקוח מארגונך.

תוכנת ניהול איכות (QMS) היא דרך מצוינת לייעל משימות רבות התורמות לשיפור מתמיד באיכות התהליכים והמוצר.

כדי להיות תחרותי, עסקים צריכים להיות מוכנים וגמישים לשינויי השוק ושינוי דרישות לקוח. לפי דרישות ISO, בכל פעם שתהליך משתנה, התיעוד צריך להיות מעודכן בהתאמה.
לתיעוד שאינו בתוקף יכולות להיות השלכות שליליות. בנוסף, השיטות הישנות של שמירת קלסרים מלאי גיליונות נייר או Excel הפכו מיושנות מזמן כתוצאה מריבוי משימות האיכות.

תהליכים בהם מטפלת מערכת QMS:

אי התאמות CAPA & NCR - Corrective Action/Preventive Action & Non-Conformance

יזום פעולות מונעות ופעולות מתקנות כתוצאה מאי-התאמה

ניהול מסמכים - Document Control

ניהול כל פעולות האיכות והתהליכים במסמכים מובנים - הסוף לניירת.

ניהול סיכונים - FMEA & Risk Analysis

ניהול סיכונים וניתוח אופני כשל.

כיול מכשירים - Gauge Calibration

שיפור רמת הדיוק של מכשירי המדידה באמצעות תזמון כיול כאמצעי לשמירת איכותם הגבוהה של המוצרים.

מבדקים פנימיים - Inspection & SPC

תהליכי בדיקה ובקרה סטטיסטיים הכוללים מכלול פעולות ותהלכים ע"מ להבטיח את האיכות החל משלב תכנון המוצר ועד בדיקות הקבלה עבורו.

הדרכות - Trainings

ניהול דרישות הדרכה - הדרכות וריענון העובדים באופן שוטף ע"מ להבטיח ביצוע פעולות יומיות ומשתנות ע"י התראות יזומות.

ניהול דרישות Advanced Product Quality Planning

תכנון איכות מוצר מתקדם היא מסגרת של נהלים ושיטות אשר נועדו כדי לפתח מוצרים/תהליכים.

מבדקי ספקים - Supplier Management

ניהול מובנה של הקריטריונים לבחינת הספקים עפ"י מדדים הניתנים להגדרה. כתוצאה מכך, מעקב אחרי מוצרים שנשלחים ע"י הספק לארגונך ביודעין יגרמו לספק שלך לבדוק את איכות המוצרים ובכך להקטין משמעותית את תהליך הפגומים המתקבלים לארגונך.

מערכת לניהול איכות (QMS) מתממשקת לכל מערכת ERP ו/או כל מערכת מידע פעילה בארגונך וכמובן יכולה להתנהל באופן עצמאי כמערכת Standalone.

מערכת לניהול איכות (QMS) מתממשקת לכל מערכת ERP ו/או כל מערכת מידע פעילה בארגונך וכמובן יכולה להתנהל באופן עצמאי כמערכת Standalone.

חברת SIT מציעה פתרון QMS מלא עם תהליכים מובנים כחלק מחבילת ה ERP של QAD או באינטגרציה מלאה עם כל מערכת ERP הקיימת בארגונכם. מידע נוסף על יכולות התוכנה תוכלו למצוא בקישורים מטה: